www.jantomes.mistecko.cz

Tyto stránky tu jsou pro výstrahu... Pokračování stránek www.jantomes.estranky.cz

věci kolem nás!?

Internet.

Internet je celosvětová počítačová síť, která spojuje jednotlivé menší sítě pomocí sady protokolů IP.

Název pochází z anglického slova network (síť), podle něhož tradičně názvy amerických počítačových sítí končily „-net“, a mezinárodní (původně latinské) předpony inter- (mezi), vyjadřující, že internet propojil a vstřebal různé starší, dílčí, specializované, proprietární nebo lokální sítě. Internet slouží k přenášení informací a poskytování mnoha služeb, jako jsou elektronická pošta, chat, www stránky, sdílení souborů, on-line hraní her, vyhledávání, katalog a další.

[editovat] Identifikace počítačů

Každý počítač připojený k internetu má svoji IP adresu. IP adresa je 32bitové číslo. Uvádí se jako 4 desítková čísla v rozmezí 0 – 255 oddělená tečkou – např. 192.168.1.1. Každé z nich vznikne převodem osmi bitů adresy. Celkový počet různých IP adres je 232 = 4 294 967 296.

 • TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – Protokol (komunikační pravidla) používaný při přenosu dat prostřednictvím internetu.
 • Doména – pro označování zdrojů na internetu se nepoužívají IP adresy, ale jména pro člověka lépe zapamatovatelná (ve skutečnosti se stejně převádějí na IP adresy).

[editovat] Domény (DNS)

Pro více informací o jednotlivých doménách se podívejte na kategorii: Domény nejvyššího řádu

[editovat] Hypertext

Strukturovaný elektronický text, obsahující odkazy na jiné texty, obrázky, zvuky, animace, video. Používá se na internetu, ale i lokálně (encyklopedie, nápovědy atd.)

 • WWW (World Wide Web) – informační systém pro práci s hypertextovými dokumenty, ve kterých jsou odkazy na internetovské zdroje uváděny pomocí adresy. Nejrozšířenější služba v současném internetu. Jistým nedostatkem je archivace zveřejněných dokumentů – lze je libovolně měnit a nelze tedy zaručit, že se někdo např. nebude pokoušet falšovat historii. Rovněž se není možné spolehnout, že dříve zveřejněný dokument bude na internetu stále k dispozici a k nalezení. Určitým řešením těchto nedostatků jsou služby (např. http://www.archive.org/), které se snaží archivovat obsah alespoň částí webu.
 • Příklady odkazů:
  • http://www.perthzoo.wa.gov.au/img/koala.gif
  • http://www.perthzoo.wa.gov.au/wildlife_facts_as_silvgibb.html
  • www.ghb.cz

[editovat] Browser

Tento termín pochází z angličtiny a znamená „internetový prohlížeč“. Program, který umí zobrazit webové stránky. Nejrozšířenější internetové prohlížeče jsou Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Netscape Navigator a Safari.

[editovat] Další služby

Každá služba funguje na základě protokolů (stejně jako celý internet):

 • HTTP (hypertext transfer protocol) – protokol pro přenos hypertextu; základní protokol pro službu WWW.
 • FTP (file transfer protokol) – přenos souborů.
 • SMTP, POP3, IMAP – protokoly pro přenos elektronické pošty.

[editovat] Způsoby připojení počítače k internetu

[editovat] Pomocí telefonní linky

Klasické analogové vytáčené spojení – dial-up (modem, telefonní zásuvka). Rychlost: max. 56 kb/s.

[editovat] ISDN

Více v článku o: ISDN

Digitální telefonní linka, lze volat a zároveň pracovat na internetu. Rychlost: 64kb/s (128 kb/s).

[editovat] ADSL

Více v článku o: ADSL

Vysokorychlostní internet pomocí telefonních linek. Různá rychlost přenosu dat ve směru z a do internetu. Rychlost: teoreticky v Mb/s. Je potřeba ADSL modem, možnost připojení (není automatické pro každou tel. linku).

[editovat] Přes mobilní telefon

Pomalé připojení, ale v současnosti oblíbené (používá se především u notebooků). Rychlost: teoreticky 171 kb/s, u nás prakticky max. kolem 50 kb/s (ale spíš 10-20 kb/s) – záleží především na kvalitě a vybavení sítě operátora. Používají se např. technologie GPRS a EDGE. Mezi novější typy připojení patří CDMA (O2, cca 800kb/s), UMTS (O2, zatím 384kb/s – označováno jako 3G) a Internet 4G (T-Mobile, technologie 3G). Tyto způsoby připojení jsou již co se týče rychlosti připojení kvalitní. Vyznačují se pouze několikanásobnou odezvou oproti ADSL.

[editovat] Kabelová televize

Rychlé a kvalitní připojení, cenově velmi výhodné, závislé na dostupnosti kabelové televize. Je potřeba síťová karta a kabelový modem.

[editovat] Bezdrátové připojení

Slouží většinou k připojení lokálních sítí k internetu nebo k realizaci bezdrátových lokálních sítí.

[editovat] Wi-Fi (Wireless Fidelity)

Nejznámější standard pro bezdrátové sítě (IEEE 802.11a, b nebo g). Používá mikrovln k přenosu informací. Pro malé a střední vzdálenosti. Rychlost 11Mb/s (b), 54Mb/s (g,a).

Pracuje na frekvencích:

 • 2,4 GHz
 • 3,5 GHz (licencované pásmo)
 • 5 GHz
 • 10 GHz

Nejrozšířenější je technologie postavená pro frekvence 2,4 GHz.

Tato technologie je zejména v České republice velmi rozšířená pro poskytování připojení k internetu. Poskytovateli (providery) jsou budovány sítě vysílačů - přístupových bodů (access point - AP). Nutná podmínka je přímá viditelnost na AP. Účastník potřebuje k příjmu anténu, která komunikuje s AP a zabezpečuje přenos signálu a je připojena na zařízení, kterému se říká klient. Může to být radiová karta v PC nebo samostatné zařízení. Nejpoužívanější antény bývají s tímto klientem propojeny koaxiálním kabelem, kde v závislosti na jeho přenosových kvalitách a jeho délce vznikají ztráty. Proto by měl být tento kabel co nejkratší.

[editovat] Optické systémy

Vysoká rychlost (155 Mb/s (B-ISDN), 622 Mb/s, 10Gb/s až 40 a více Gb/s (vlnový multiplex WDM)). Používá světla k přenosu informací. Vysoká cena pokládání kabelů předurčuje tuto technologii pro páteřní sítě.

[editovat] Historie internetu a TCP/IP

 • 1962 - Vzniká projekt počítačového výzkumu agentury DARPA.
 • 1969 - Vytvořena experimentální síť ARPANET, první pokusy s přepojováním uzlů (čtyři uzly).
 • 1972 - ARPANET rozšířena na cca 20 směrovačů a 50 počítačů, použit protokol NCP (Network Control Protocol).
 • 1972 - Ray Tomlinson vyvíjí první e-mailový program.
 • 1973 - Zveřejněn TCP (Transmission Control Protocol).
 • 1976 - První kniha o ARPANET.
 • 1980 - Experimentální provoz TCP/IP v síti ARPANET, adresace IPv4, protokol DNS, směrovací protokoly.
 • 1983 - Rozdělení ARPANET na ARPANET (výzkum) a MILNET (Military Network, provoz). TCP/IP přeneseny do komerční sféry (SUN).
 • 1984 - Vyvinut DNS (Domain Name System).
 • 1985 - Zahájen program NSFNET, sponzoruje rozvoj sítě ve výši 200 mil. dolarů, první komerční služby.
 • 1987 - Vzniká pojem „Internet“.
 • 1987 - V síti je propojeno 27 000 počítačů.
 • 1989 - Tim Berners-Lee publikuje návrh vývoje WWW (Information Management: A Proposal).
 • 1990 - Tim Berners-Lee a Robert Cailliau publikují koncept hypertextu.
 • 1990 - Končí ARPANET.
 • 1991 - Nasazení WWW v evropské laboratoři CERN.
 • 1993 - Marc Andreessen vyvíjí Mosaic, první WWW prohlížeč, a dává ho zdarma k dispozici.
 • 1994 - Vyvinut prohlížeč Netscape Navigator.
 • 1994 - Internet se komercionalizuje.
 • 1996 - 55 milionů uživatelů.
 • 1999 - Rozšiřuje se Napster.
 • 2000 - 250 milionů uživatelů.
 • 2003 - 600 milionů uživatelů.
 • 2005 - 900 milionů uživatelů.
 • 2006 - více než miliarda uživatelů.

[editovat] Základní služby (protokoly)

 • SMTP - Simple Mail Transfer Protocol, elektronická pošta, e-mail
 • FTP - File Transfer Protocol, přenos vzdálených souborů
 • Telnet - Virtuální terminál, vzdálený přístup
 • NFS - Network File System, sdílení vzdálených souborů
 • DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol, dynamická konfigurace síťové stanice
 • SNMP - Simple Network Management Protocol, jednoduchý protokol pro správu sítě
 • HTTP - Hypertext Transfer Protocol, World Wide Web
 • DNS - Domain Name System, překlad doménových jmen

[editovat] Organizace

Dění kolem internetu řídí a organizuje několik skupin a výborů, které jsou složené z odborníků a jsou nezávislé na státech nebo komerčních organizacích.

[editovat] Patron internetu

Svatým patronem internetu a uživatelů počítačů byl určen svatý Isidor. Potvrdil to při své cestě do Španělska také papež Jan Pavel II.

 

Zdroj:

Internet je celosvětová počítačová síť, která spojuje jednotlivé menší sítě pomocí sady protokolů IP.

Název pochází z anglického slova network (síť), podle něhož tradičně názvy amerických počítačových sítí končily „-net“, a mezinárodní (původně latinské) předpony inter- (mezi), vyjadřující, že internet propojil a vstřebal různé starší, dílčí, specializované, proprietární nebo lokální sítě. Internet slouží k přenášení informací a poskytování mnoha služeb, jako jsou elektronická pošta, chat, www stránky, sdílení souborů, on-line hraní her, vyhledávání, katalog a další.

Obsah

[editovat] Identifikace počítačů

Každý počítač připojený k internetu má svoji IP adresu. IP adresa je 32bitové číslo. Uvádí se jako 4 desítková čísla v rozmezí 0 – 255 oddělená tečkou – např. 192.168.1.1. Každé z nich vznikne převodem osmi bitů adresy. Celkový počet různých IP adres je 232 = 4 294 967 296.

 • TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – Protokol (komunikační pravidla) používaný při přenosu dat prostřednictvím internetu.
 • Doména – pro označování zdrojů na internetu se nepoužívají IP adresy, ale jména pro člověka lépe zapamatovatelná (ve skutečnosti se stejně převádějí na IP adresy).

[editovat] Domény (DNS)

Pro více informací o jednotlivých doménách se podívejte na kategorii: Domény nejvyššího řádu

[editovat] Hypertext

Strukturovaný elektronický text, obsahující odkazy na jiné texty, obrázky, zvuky, animace, video. Používá se na internetu, ale i lokálně (encyklopedie, nápovědy atd.)

 • WWW (World Wide Web) – informační systém pro práci s hypertextovými dokumenty, ve kterých jsou odkazy na internetovské zdroje uváděny pomocí adresy. Nejrozšířenější služba v současném internetu. Jistým nedostatkem je archivace zveřejněných dokumentů – lze je libovolně měnit a nelze tedy zaručit, že se někdo např. nebude pokoušet falšovat historii. Rovněž se není možné spolehnout, že dříve zveřejněný dokument bude na internetu stále k dispozici a k nalezení. Určitým řešením těchto nedostatků jsou služby (např. http://www.archive.org/), které se snaží archivovat obsah alespoň částí webu.
 • Příklady odkazů:
  • http://www.perthzoo.wa.gov.au/img/koala.gif
  • http://www.perthzoo.wa.gov.au/wildlife_facts_as_silvgibb.html
  • www.ghb.cz

[editovat] Browser

Tento termín pochází z angličtiny a znamená „internetový prohlížeč“. Program, který umí zobrazit webové stránky. Nejrozšířenější internetové prohlížeče jsou Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Netscape Navigator a Safari.

[editovat] Další služby

Každá služba funguje na základě protokolů (stejně jako celý internet):

 • HTTP (hypertext transfer protocol) – protokol pro přenos hypertextu; základní protokol pro službu WWW.
 • FTP (file transfer protokol) – přenos souborů.
 • SMTP, POP3, IMAP – protokoly pro přenos elektronické pošty.

[editovat] Způsoby připojení počítače k internetu

[editovat] Pomocí telefonní linky

Klasické analogové vytáčené spojení – dial-up (modem, telefonní zásuvka). Rychlost: max. 56 kb/s.

[editovat] ISDN

Více v článku o: ISDN

Digitální telefonní linka, lze volat a zároveň pracovat na internetu. Rychlost: 64kb/s (128 kb/s).

[editovat] ADSL

Více v článku o: ADSL

Vysokorychlostní internet pomocí telefonních linek. Různá rychlost přenosu dat ve směru z a do internetu. Rychlost: teoreticky v Mb/s. Je potřeba ADSL modem, možnost připojení (není automatické pro každou tel. linku).

[editovat] Přes mobilní telefon

Pomalé připojení, ale v současnosti oblíbené (používá se především u notebooků). Rychlost: teoreticky 171 kb/s, u nás prakticky max. kolem 50 kb/s (ale spíš 10-20 kb/s) – záleží především na kvalitě a vybavení sítě operátora. Používají se např. technologie GPRS a EDGE. Mezi novější typy připojení patří CDMA (O2, cca 800kb/s), UMTS (O2, zatím 384kb/s – označováno jako 3G) a Internet 4G (T-Mobile, technologie 3G). Tyto způsoby připojení jsou již co se týče rychlosti připojení kvalitní. Vyznačují se pouze několikanásobnou odezvou oproti ADSL.

[editovat] Kabelová televize

Rychlé a kvalitní připojení, cenově velmi výhodné, závislé na dostupnosti kabelové televize. Je potřeba síťová karta a kabelový modem.

[editovat] Bezdrátové připojení

Slouží většinou k připojení lokálních sítí k internetu nebo k realizaci bezdrátových lokálních sítí.

[editovat] Wi-Fi (Wireless Fidelity)

Nejznámější standard pro bezdrátové sítě (IEEE 802.11a, b nebo g). Používá mikrovln k přenosu informací. Pro malé a střední vzdálenosti. Rychlost 11Mb/s (b), 54Mb/s (g,a).

Pracuje na frekvencích:

 • 2,4 GHz
 • 3,5 GHz (licencované pásmo)
 • 5 GHz
 • 10 GHz

Nejrozšířenější je technologie postavená pro frekvence 2,4 GHz.

Tato technologie je zejména v České republice velmi rozšířená pro poskytování připojení k internetu. Poskytovateli (providery) jsou budovány sítě vysílačů - přístupových bodů (access point - AP). Nutná podmínka je přímá viditelnost na AP. Účastník potřebuje k příjmu anténu, která komunikuje s AP a zabezpečuje přenos signálu a je připojena na zařízení, kterému se říká klient. Může to být radiová karta v PC nebo samostatné zařízení. Nejpoužívanější antény bývají s tímto klientem propojeny koaxiálním kabelem, kde v závislosti na jeho přenosových kvalitách a jeho délce vznikají ztráty. Proto by měl být tento kabel co nejkratší.

[editovat] Optické systémy

Vysoká rychlost (155 Mb/s (B-ISDN), 622 Mb/s, 10Gb/s až 40 a více Gb/s (vlnový multiplex WDM)). Používá světla k přenosu informací. Vysoká cena pokládání kabelů předurčuje tuto technologii pro páteřní sítě.

[editovat] Historie internetu a TCP/IP

 • 1962 - Vzniká projekt počítačového výzkumu agentury DARPA.
 • 1969 - Vytvořena experimentální síť ARPANET, první pokusy s přepojováním uzlů (čtyři uzly).
 • 1972 - ARPANET rozšířena na cca 20 směrovačů a 50 počítačů, použit protokol NCP (Network Control Protocol).
 • 1972 - Ray Tomlinson vyvíjí první e-mailový program.
 • 1973 - Zveřejněn TCP (Transmission Control Protocol).
 • 1976 - První kniha o ARPANET.
 • 1980 - Experimentální provoz TCP/IP v síti ARPANET, adresace IPv4, protokol DNS, směrovací protokoly.
 • 1983 - Rozdělení ARPANET na ARPANET (výzkum) a MILNET (Military Network, provoz). TCP/IP přeneseny do komerční sféry (SUN).
 • 1984 - Vyvinut DNS (Domain Name System).
 • 1985 - Zahájen program NSFNET, sponzoruje rozvoj sítě ve výši 200 mil. dolarů, první komerční služby.
 • 1987 - Vzniká pojem „Internet“.
 • 1987 - V síti je propojeno 27 000 počítačů.
 • 1989 - Tim Berners-Lee publikuje návrh vývoje WWW (Information Management: A Proposal).
 • 1990 - Tim Berners-Lee a Robert Cailliau publikují koncept hypertextu.
 • 1990 - Končí ARPANET.
 • 1991 - Nasazení WWW v evropské laboratoři CERN.
 • 1993 - Marc Andreessen vyvíjí Mosaic, první WWW prohlížeč, a dává ho zdarma k dispozici.
 • 1994 - Vyvinut prohlížeč Netscape Navigator.
 • 1994 - Internet se komercionalizuje.
 • 1996 - 55 milionů uživatelů.
 • 1999 - Rozšiřuje se Napster.
 • 2000 - 250 milionů uživatelů.
 • 2003 - 600 milionů uživatelů.
 • 2005 - 900 milionů uživatelů.
 • 2006 - více než miliarda uživatelů.

[editovat] Základní služby (protokoly)

 • SMTP - Simple Mail Transfer Protocol, elektronická pošta, e-mail
 • FTP - File Transfer Protocol, přenos vzdálených souborů
 • Telnet - Virtuální terminál, vzdálený přístup
 • NFS - Network File System, sdílení vzdálených souborů
 • DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol, dynamická konfigurace síťové stanice
 • SNMP - Simple Network Management Protocol, jednoduchý protokol pro správu sítě
 • HTTP - Hypertext Transfer Protocol, World Wide Web
 • DNS - Domain Name System, překlad doménových jmen

[editovat] Organizace

Dění kolem internetu řídí a organizuje několik skupin a výborů, které jsou složené z odborníků a jsou nezávislé na státech nebo komerčních organizacích.

[editovat] Patron internetu

Svatým patronem internetu a uživatelů počítačů byl určen svatý Isidor. Potvrdil to při své cestě do Španělska také papež Jan Pavel II.

 

 

Internet je celosvětová počítačová síť, která spojuje jednotlivé menší sítě pomocí sady protokolů IP.

Název pochází z anglického slova network (síť), podle něhož tradičně názvy amerických počítačových sítí končily „-net“, a mezinárodní (původně latinské) předpony inter- (mezi), vyjadřující, že internet propojil a vstřebal různé starší, dílčí, specializované, proprietární nebo lokální sítě. Internet slouží k přenášení informací a poskytování mnoha služeb, jako jsou elektronická pošta, chat, www stránky, sdílení souborů, on-line hraní her, vyhledávání, katalog a další.

Obsah

[editovat] Identifikace počítačů

Každý počítač připojený k internetu má svoji IP adresu. IP adresa je 32bitové číslo. Uvádí se jako 4 desítková čísla v rozmezí 0 – 255 oddělená tečkou – např. 192.168.1.1. Každé z nich vznikne převodem osmi bitů adresy. Celkový počet různých IP adres je 232 = 4 294 967 296.

 • TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – Protokol (komunikační pravidla) používaný při přenosu dat prostřednictvím internetu.
 • Doména – pro označování zdrojů na internetu se nepoužívají IP adresy, ale jména pro člověka lépe zapamatovatelná (ve skutečnosti se stejně převádějí na IP adresy).

[editovat] Domény (DNS)

Pro více informací o jednotlivých doménách se podívejte na kategorii: Domény nejvyššího řádu

[editovat] Hypertext

Strukturovaný elektronický text, obsahující odkazy na jiné texty, obrázky, zvuky, animace, video. Používá se na internetu, ale i lokálně (encyklopedie, nápovědy atd.)

 • WWW (World Wide Web) – informační systém pro práci s hypertextovými dokumenty, ve kterých jsou odkazy na internetovské zdroje uváděny pomocí adresy. Nejrozšířenější služba v současném internetu. Jistým nedostatkem je archivace zveřejněných dokumentů – lze je libovolně měnit a nelze tedy zaručit, že se někdo např. nebude pokoušet falšovat historii. Rovněž se není možné spolehnout, že dříve zveřejněný dokument bude na internetu stále k dispozici a k nalezení. Určitým řešením těchto nedostatků jsou služby (např. http://www.archive.org/), které se snaží archivovat obsah alespoň částí webu.
 • Příklady odkazů:
  • http://www.perthzoo.wa.gov.au/img/koala.gif
  • http://www.perthzoo.wa.gov.au/wildlife_facts_as_silvgibb.html
  • www.ghb.cz

[editovat] Browser

Tento termín pochází z angličtiny a znamená „internetový prohlížeč“. Program, který umí zobrazit webové stránky. Nejrozšířenější internetové prohlížeče jsou Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Netscape Navigator a Safari.

[editovat] Další služby

Každá služba funguje na základě protokolů (stejně jako celý internet):

 • HTTP (hypertext transfer protocol) – protokol pro přenos hypertextu; základní protokol pro službu WWW.
 • FTP (file transfer protokol) – přenos souborů.
 • SMTP, POP3, IMAP – protokoly pro přenos elektronické pošty.

[editovat] Způsoby připojení počítače k internetu

[editovat] Pomocí telefonní linky

Klasické analogové vytáčené spojení – dial-up (modem, telefonní zásuvka). Rychlost: max. 56 kb/s.

[editovat] ISDN

Více v článku o: ISDN

Digitální telefonní linka, lze volat a zároveň pracovat na internetu. Rychlost: 64kb/s (128 kb/s).

[editovat] ADSL

Více v článku o: ADSL

Vysokorychlostní internet pomocí telefonních linek. Různá rychlost přenosu dat ve směru z a do internetu. Rychlost: teoreticky v Mb/s. Je potřeba ADSL modem, možnost připojení (není automatické pro každou tel. linku).

[editovat] Přes mobilní telefon

Pomalé připojení, ale v současnosti oblíbené (používá se především u notebooků). Rychlost: teoreticky 171 kb/s, u nás prakticky max. kolem 50 kb/s (ale spíš 10-20 kb/s) – záleží především na kvalitě a vybavení sítě operátora. Používají se např. technologie GPRS a EDGE. Mezi novější typy připojení patří CDMA (O2, cca 800kb/s), UMTS (O2, zatím 384kb/s – označováno jako 3G) a Internet 4G (T-Mobile, technologie 3G). Tyto způsoby připojení jsou již co se týče rychlosti připojení kvalitní. Vyznačují se pouze několikanásobnou odezvou oproti ADSL.

[editovat] Kabelová televize

Rychlé a kvalitní připojení, cenově velmi výhodné, závislé na dostupnosti kabelové televize. Je potřeba síťová karta a kabelový modem.

[editovat] Bezdrátové připojení

Slouží většinou k připojení lokálních sítí k internetu nebo k realizaci bezdrátových lokálních sítí.

[editovat] Wi-Fi (Wireless Fidelity)

Nejznámější standard pro bezdrátové sítě (IEEE 802.11a, b nebo g). Používá mikrovln k přenosu informací. Pro malé a střední vzdálenosti. Rychlost 11Mb/s (b), 54Mb/s (g,a).

Pracuje na frekvencích:

 • 2,4 GHz
 • 3,5 GHz (licencované pásmo)
 • 5 GHz
 • 10 GHz

Nejrozšířenější je technologie postavená pro frekvence 2,4 GHz.

Tato technologie je zejména v České republice velmi rozšířená pro poskytování připojení k internetu. Poskytovateli (providery) jsou budovány sítě vysílačů - přístupových bodů (access point - AP). Nutná podmínka je přímá viditelnost na AP. Účastník potřebuje k příjmu anténu, která komunikuje s AP a zabezpečuje přenos signálu a je připojena na zařízení, kterému se říká klient. Může to být radiová karta v PC nebo samostatné zařízení. Nejpoužívanější antény bývají s tímto klientem propojeny koaxiálním kabelem, kde v závislosti na jeho přenosových kvalitách a jeho délce vznikají ztráty. Proto by měl být tento kabel co nejkratší.

[editovat] Optické systémy

Vysoká rychlost (155 Mb/s (B-ISDN), 622 Mb/s, 10Gb/s až 40 a více Gb/s (vlnový multiplex WDM)). Používá světla k přenosu informací. Vysoká cena pokládání kabelů předurčuje tuto technologii pro páteřní sítě.

[editovat] Historie internetu a TCP/IP

 • 1962 - Vzniká projekt počítačového výzkumu agentury DARPA.
 • 1969 - Vytvořena experimentální síť ARPANET, první pokusy s přepojováním uzlů (čtyři uzly).
 • 1972 - ARPANET rozšířena na cca 20 směrovačů a 50 počítačů, použit protokol NCP (Network Control Protocol).
 • 1972 - Ray Tomlinson vyvíjí první e-mailový program.
 • 1973 - Zveřejněn TCP (Transmission Control Protocol).
 • 1976 - První kniha o ARPANET.
 • 1980 - Experimentální provoz TCP/IP v síti ARPANET, adresace IPv4, protokol DNS, směrovací protokoly.
 • 1983 - Rozdělení ARPANET na ARPANET (výzkum) a MILNET (Military Network, provoz). TCP/IP přeneseny do komerční sféry (SUN).
 • 1984 - Vyvinut DNS (Domain Name System).
 • 1985 - Zahájen program NSFNET, sponzoruje rozvoj sítě ve výši 200 mil. dolarů, první komerční služby.
 • 1987 - Vzniká pojem „Internet“.
 • 1987 - V síti je propojeno 27 000 počítačů.
 • 1989 - Tim Berners-Lee publikuje návrh vývoje WWW (Information Management: A Proposal).
 • 1990 - Tim Berners-Lee a Robert Cailliau publikují koncept hypertextu.
 • 1990 - Končí ARPANET.
 • 1991 - Nasazení WWW v evropské laboratoři CERN.
 • 1993 - Marc Andreessen vyvíjí Mosaic, první WWW prohlížeč, a dává ho zdarma k dispozici.
 • 1994 - Vyvinut prohlížeč Netscape Navigator.
 • 1994 - Internet se komercionalizuje.
 • 1996 - 55 milionů uživatelů.
 • 1999 - Rozšiřuje se Napster.
 • 2000 - 250 milionů uživatelů.
 • 2003 - 600 milionů uživatelů.
 • 2005 - 900 milionů uživatelů.
 • 2006 - více než miliarda uživatelů.

[editovat] Základní služby (protokoly)

 • SMTP - Simple Mail Transfer Protocol, elektronická pošta, e-mail
 • FTP - File Transfer Protocol, přenos vzdálených souborů
 • Telnet - Virtuální terminál, vzdálený přístup
 • NFS - Network File System, sdílení vzdálených souborů
 • DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol, dynamická konfigurace síťové stanice
 • SNMP - Simple Network Management Protocol, jednoduchý protokol pro správu sítě
 • HTTP - Hypertext Transfer Protocol, World Wide Web
 • DNS - Domain Name System, překlad doménových jmen

[editovat] Organizace

Dění kolem internetu řídí a organizuje několik skupin a výborů, které jsou složené z odborníků a jsou nezávislé na státech nebo komerčních organizacích.

[editovat] Patron internetu

Svatým patronem internetu a uživatelů počítačů byl určen svatý Isidor. Potvrdil to při své cestě do Španělska také papež Jan Pavel II.

Žádné komentáře
 
Sněhová digitální koulovačka :) <

 

 

NAVRCHOLU.cz