www.jantomes.mistecko.cz

Tyto stránky tu jsou pro výstrahu... Pokračování stránek www.jantomes.estranky.cz

Velikonoční

Velikonoce:

           jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve, který je spojen s památkou umučení a vzkříšení Ježíše Krista. Velikonoce se ovšem slavily již v době předkřesťanské. Navazovaly na židovský svátek - pesach - památku vysvobození Židů z egyptského zajetí a později také oslavovaly příchod Mesiáše. Pohané vítali jaro a začátek zemědělských prací, proto jsou Velikonoce pozůstatkem roku řízeného současně sluncem (slunovrat) a měsícem (úplněk). Koncem 6. stol. byl přijat způsob výpočtu data Velikonoc. Vychází ze zásady slavit Velikonoce po první jarní rovnodennosti (21.3. - nic se nemění ani když je první jarní den výjimečně 20. března) v neděli po prvním jarním úplňku. Takto stanovená neděle může tedy být v rozmezí od 22.3. do 25.4. Pouze v případech, kdy by Velikonoce připadly až na 26. dubna, přesouvají se o týden dozadu, tedy na 19. dubna.
Kdy tedy budeme slavit Velikonoce v nejbližších letech? - 23. a 24. března 2008, 12. a 13. dubna 2009, 4. a 5. dubna 2010 a 24. a 25. dubna 2011.
A proč Velikonoce? Na Zelený čtvrtek vstoupil slavnostně Ježíš Kristus do Jeruzaléma, kde byl Židy vítán zelenými palmovými ratolestmi (proto Zelený čtvrtek). Večer proběhla poslední večeře s jeho učedníky, při níž ho Jidáš zradil a vydal zbrojnošům Piláta Pontského. Roku 33 našeho letopočtu byl v pátek (Velký pátek) nejdřív souzen, potom bičován a nakonec ukřižován Ježíš Kristus (tedy v jeho 33 letech - náš letopočet začíná narozením Ježíše Krista). V sobotu byli všichni jeho učedníci smutní (Bílá sobota) a v noci ze soboty na neděli se odehrál zázrak jeho zmrtvýchvstání. Proto se ta noc nazývá Velkou nocí. A od ní je odvozen i název Velikonoce. Tradice klade neděli po "Velké noci" na první jarní úplněk, kdy slaví svůj svátek Pesach (přechod Rudým mořem) i Židé.

 
Sněhová digitální koulovačka :) <

 

 

NAVRCHOLU.cz