www.jantomes.mistecko.cz

Tyto stránky tu jsou pro výstrahu... Pokračování stránek www.jantomes.estranky.cz

Něco o Tibetu

Oficiální název:
Tibet, tibetsky Böjul (dnes Tibetská autonomní oblast ČLR a částí dalších tří čínských provincií)
Státní zřízení:
do roku 1951 samostatný stát, dnes pod okupací Číny
Hlavní město:
Lhasa
Rozloha:
2,5 mil km2
Počet obyvatel:
přibližně 5 - 6 milionů (podle nezávislých odhadů)
Úřední jazyk:
tibetština, čínština

Historické členění:

  • Ü-Cang - Centrální a střední Tibet včetně západního Tibetu Ngari
  • Amdo - Severovýchodní Tibet, dnes přičleněn k čínským provinciím Čching-chaj a Kan-su
  • Kham - Východní Tibet, dnes přičleněn k čínským provinciím S'čchuan a Jün-nan
Mapa Tibetu

Stručná historie Tibetu

605 vznik tibetského království (vláda krále Songcän Gampo)
821 Čínsko-tibetská mírová smlouva
1247 spojení Tibetu s Mongolskou říší, která poskytuje Tibetu vojenskou ochranu
1578 hlava školy Gelug obdržela od mongolského chána titul dalajlama
1642 za pomoci mongolského chána svržena světská vláda v Tibetu a nastolena teokratická vláda dalajlamů
1720 čínská vojska dobyla Lhasu a vyhnala Mongoly
1904 Britská invaze do Tibetu a obsazení Lhasy, mírová smlouva o vlivu Britů v Tibetu
1913 třináctý dalajlama vyhlašuje nezávislost Tibetu
1935 narodil se Tändzin Gjamccho, čtrnáctý dalajlama
1950 Čínská vojska vtrhla do Tibetu; tibetská armáda zničena v bitvě v Čhamdu
1951 Sedmnáctibodová smlouva o mírovém osvobození Tibetu podepsaná tibetskou stranou pod čínským nátlakem; Číňané obsazují Lhasu

Stručná historie Tibetu

1956 v Khamu a Amdu začíná ozbrojený boj proti čínské nadvládě; dalajlama navštívil Indii
1957 USA začínají prostřednictvím CIA vojensky podporovat Tibeťany
1959 lidové protičínské povstání ve Lhase
1965 Čína vytváří Tibetskou autonomní oblast
1966 - 69 čínská kulturní revoluce: Rudé gardy ničí tibetské chrámy a kláštery, terorizují a zabíjejí Tibeťany
1971 USA ukončují svoji vojenskou podporu Tibeťanů
1987 - 89 masové demonstrace ve Lhase za nezávislost
1989 dalajlama obdržel Nobelovou cenu míru
1995 šestiletý Gendün Čhökji Ňima je dalajlamou označen jako jedenáctý pančhenlama, vyhlášení výjimečného stavu v Žikace, pančhenlama je Číňany uvězněn na neznámém místě
2000 sedmnáctý karmapa utíká do Indie
2003 Tändzin Deleg Rinpočhe odsouzený k trestu smrti

Co se v Tibetu stalo

Po vpádu čínské armády na území Tibetu v roce 1950 a postupném obsazení celého území začali Číňané budovat strategické silnice vedoucí do Tibetu a posilovat tam své vojenské a policejní jednotky. S rostoucí vojenskou převahou se začal stupňovat nátlak na tibetskou vládu i na obyčejné Tibeťany. Agresivní protitibetská komunistická politika Číňanů po vpádu do Tibetu v roce 1950 nakonec vedla k lidovému povstání, které vypuklo ve Lhase 10. března 1959.

Povstání bylo krvavě potlačeno a dalajlama byl donucen opustit Tibet a uchýlit se do indického exilu. Bilance "úspěchů" čínské invaze, nejrůznějších kampaní, pracovních a ideologických programů a kulturní revoluce je dostatečně známá: 80 000 mrtvých během vojenského vpádu a v důsledku zásahu proti povstání v roce 1959. Přes milion Tibeťanů zemřelo ve věznicích, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru. Neustávající exodus Tibeťanů do exilu dosahuje již 150-180 tisíc uprchlíků. Z více než 6000 klášterů, chrámů a svatyní, v nichž žilo téměř 600 tisíc mnichů a mnišek, zůstalo několik desítek. Mniši a mnišky byli z klášterů vyhnáni, cenná umělecká díla zabavena a rozprodána. Komunistická totalitní diktatura krutě omezila základní práva Tibeťanů na svobodu vyjadřování, užívání mateřského jazyka, pohybu, náboženství. Státní populační politika nutí tibetské ženy k násilným potratům a sterilizacím. Svévolné zatýkání, represe, zastrašování, mučení a věznění se staly součástí každodenního života Tibeťanů v jejich vlastní zemi.

První stádium okupace mělo převážně vojenský, strategický a represivní charakter. Tibet byl přeměněn v gigantickou vojenskou základnu a čínskou přítomnost v zemi ztělesňovali zejména vojáci a administrativní kádry státní správy. Pohyb obyvatelstva byl přísně střežen a regulován a do Tibetu se nedostal nikdo bez úředního povolení.

Co se v Tibetu děje dnes

Od 80. let v Tibetu dochází k určitým náznakům uvolnění politických poměrů, ale zároveň se prohlubuje ničení země. Vojenskou okupaci země nahradila okupace ekonomická. Největší hrozbu pro Tibeťany a jejich jedinečnou kulturu představuje státem organizovaný a podporovaný masový příliv čínského obyvatelstva do Tibetu (vedle 6 milionů Tibeťanů žije v současnosti v Tibetu7,5 mil. Číňanů), který pravděpodobně ještě vzroste díky zprovoznění železnice vedoucí z čínského Golmudu do Lhasy. Železnice byla postavena v rámci „Programu rozvoje západní Číny“, jehož cílem je kromě urychlení migrace čínských přistěhovalců zejména upevnění politické kontroly Tibetu (včetně možnosti okamžitého přesunu armády ČLR v případě nepokojů apod.)a zajištění vývozu nerostných surovin z Tibetu do Číny. Další z priorit je podpora organizované turistiky v Tibetu.

V Tibetu jsou nadále porušována základní lidská práva včetně systematického potlačování svobody slova, potlačování politického a náboženského vyznání, potlačování národní a kulturní identity, zadržování a uvěznění bez řádných soudních procesů, mučení politických vězňů, Čínou regulované programy kontroly porodnosti Tibeťanů, cenzura sdělovacích prostředků a internetu, rozsáhlé politicko-převýchovné kampaně, vývoz nerostných surovin z Tibetu do Číny. Stále častěji také dochází ke střelbě na tibetské uprchlíky.

Nejasná zůstává situace kolem jedenáctého pančhen-lamy Gendün Čhökji Ňimy, který je čínskou vládou i přes protesty světové veřejnosti stále zadržován na neznámém místě.

U španělského Národního soudu byla podána žaloba na bývalého čínského prezidenta Ťiang Ce-mina a dalších šest čínských činitelů: Jsou viněni z genocidy, zločinů proti lidskosti, mučení a terorismu páchaných na tibetském lidu.

Světová veřejnost také například protestuje proti pořádání Olympijských her v Pekingu 2008 a to právě z důvodu porušování lidských práv v Tibetu.

  • Please the Trees
  • Gothart
  • Green Småtroll
  • a Slam Bohdana Bláhovce

V Rock Café, Praha
14. 3. 2008 od 19:00

* výtěžek koncertu je určen na pomoc organizaci Tibetan Children's Education Centre

 
Sněhová digitální koulovačka :) <

 

 

NAVRCHOLU.cz