www.jantomes.mistecko.cz

Tyto stránky tu jsou pro výstrahu... Pokračování stránek www.jantomes.estranky.cz

Články z webů...

Všichni jsme neurotici!

Příznaky neurózy zná snad každý. Poznáte ale, kdy to začíná být vážné?

Nejčastějším příznakem neurózy bývá:

• úzkost

• poruchy spánku,

• poruchy soustředění pozornosti,

• strachy z různých objektů a situací,

• různé tělesné potíže, u kterých se při vyšetřeních nenajde žádná organická příčina

• bolesti hlavy

• zažívací potíže

• bušení srdce

• bolesti páteře a pod.

• depresivní stavy, které se ale dají odklonit (na rozdíl od poruch depresivních, které už nepatří mezi neurotické poruchy)

• nutkavé myšlenky a nutkavá jednání, u kterých si je jedinec vědom, že jsou mnohdy nesmyslné, ale pro velkou úzkost se jich nedokáže zbavit.

Musíme s tím umět žít

Neurózy se projevují různými příznaky, ale při neurotických poruchách jsou silnější, déle trvající a snižují kvalitu života jedince. Většinou se ale jedná o lehčí psychické nemoci.

„Neurotické poruchy rozhodně nejsou vzácné. Udává se, že až dvacet procent lidí trpí po určitou dobu života tímto neduhem. Některé neurotické projevy má krátkodobě ještě podstatně vyšší množství obyvatel,“ uzavírá MUDr. Přemysl Suchomel, přednosta oddělení 12 a denního stacionáře na Horní Palatě.

Léčba je dvojího druhu. Příznaky se zvládají léky proti úzkosti a na zklidnění. Současně musí probíhat i psychoterapie. Existuje několik přístupů. Jednou možností je pokusit se odhalit a odstranit v hloubi duše skrytou prapůvodní příčinu vzniku choroby. Druhou možností je naučit pacienta žít s poruchou a umět ji potlačit.

Jaké máte potíže?

Neurózy se dělí podle převažujících subjektivních potíží:

• Úzkostné panické stavy (nevysvětlitelný strach) Vznikají náhle, nejsou omezeny na žádnou specifickou situaci projevují se zrudnutím, závratěmi, dušností… Obvykle trvají několik minut. Jsou záchvatovité i trvalé – obava z nějakého hrozícího neštěstí, poruchy spánku, neschopnost koncentrovat se na něco může být součást nějakých dalších psychiatrických onemocnění, nejčastěji depresí.

• Emočně labilní typy (hysterie, hysterické reakce) Moderní psychologie definuje hysterii jako psychický stav s nestabilní emotivitou (citlivostí), se sklonem k primitivním reakcím, s pocitem neuspokojení a vnitřního napětí, který nutí nemocného, aby se tohoto nesnesitelného napětí zbavil. Z toho vyplývá, proč hysterický člověk vyvolává konflikty, střety, hádky a doprovází je mocnými gesty, hlasitými projevy, emocionálními výlevy a teatrálními scénami, upoutávajícími pozornost okolí.

• Fobie - fobické neurozy (fobie a úzkosti nespecifické, z konkrétních věcí a situací, hypochondrie) Jedná se o pocity úzkosti a strachu, které se vyskytují pouze v určitých situacích. Patří sem např. strach z otevřených prostranství (agrofobie) nebo naopak z uzavřených prostor (klaustrofobie - výtahy, hromadné doprava), strachy z většího množství lidí, ze ztrapnění se před lidmi (sociální fobie), z určitých objektů a situací - strach ze psů, z ostrých předmětů aj.

• Obsedantně kompulsivní poruchy (neurózy s nutkavými myšlenkami nebo jednáním)

Obsese - vtíravé opakující se myšlenky, které vyvolávají úzkost člověk má náhled, uvědomuje si, že jsou nesmyslné a že ho obtěžují, ale nedokáže je potlačit.

Kompulze - nutkavé ataky, opakující se stereotypní úkony. Objevují se rituály - vystupňování běžné činnosti do absurdity. Bývají neobyčejně závažné (např. z nutkavého strachu před bacily si člověk opakovaně myje ruce až do sedření kůže nebo nedokáže odejít z domova pro opakované kontrolování, zda správně zamknul a pod.) . Člověk však má náhled, uvědomuje si jejich nesmyslnost.

• Depresivní neuróza - člověk vnímá bezvýchodně, smutně, pesimisticky. Člověk je přechodně velmi vyčerpán řešením vzniklého problému. S vyřešením problému, ať už aktivním či pasivním přístupem, však většinou přejde.

• Neurastenie - téměř trvalé vyčerpání, slabost, při kterém pacient zažívá stavy úzkosti. Pacient trpí stavy zvýšené únavy a tělesné slabosti, na druhé straně cítí podrážděnost, není schopen se uvolnit, má poruchy spánku, bolesti hlavy, závratě apod. Tento stav bývá často dlouhodobý.

Změňte se!

„Je důležité si uvědomit, že tyto příznaky nás upozorňují, že něco v našem životě, v našem prožívání není v pořádku a že pro nás mohou být výzvou k tomu, abychom něco v sobě změnili,“ říká MUDr. Přemysl Suchomel, přednosta oddělení 12 a denního stacionáře na Horní Palatě.

 

                                                                                                                             Zdroj:centrum.cz

Žádné komentáře
 
Sněhová digitální koulovačka :) <

 

 

NAVRCHOLU.cz