www.jantomes.mistecko.cz

Tyto stránky tu jsou pro výstrahu... Pokračování stránek www.jantomes.estranky.cz

Články z webů...

Tramvaj na jablonecké sídliště není úplné sci-fi

 

Je tramvaj do jabloneckého Mšena „sci-fi“ ?
K této otázce mne nejprve napadá trefná odpověď: Sci-fi to není už jen proto, že v minulosti tramvaje přes Mšeno jezdily, ač na to již mnozí zapomínají a mladší nepamatují (autor reaguje na text Jablonec chce zavést tramvaje, MF Dnes, Liberecký kraj, 16. dubna - pozn. red.).
Jako již prakticky neexistuje staré Mšeno, nedočkal se dnešních dnů úsek tramvajové tratě jím vedoucí, ač by dnes byla podstatně vytíženější, a přestože autobusová linka MHD č.1 dodnes po většinu své trasy věrně kopíruje bývalou tramvajovou trať Rychnov - Jablonec n. N. -Mšeno - Janov n. N.
To, zda se do Mšena tramvaje kdy ještě vrátí, je věc druhá a odpověď na ni je podstatně složitější. Jednak je nutno si uvědomit, že stavební náklady na stavbu tramvajové trati jsou dnes neporovnatelně vyšší než před 50 a více lety, kdy byly tramvaje podstatně lehčí konstrukce a nepoužívala se tak bytelná konstrukce trati.
Koleje mohou být zatravněné
Na druhé straně je ale nesporným faktem, že je-li tramvajová trať součástí komunikace, jsou stavební náklady při rekonstrukci celé ulice ne několikanásobně, ale jen řádově o procenta, max. několik desítek procent vyšší, než při běžné konstrukci vozovky.
Dále je pak pro tramvaj potřebná dostatečně široká ulice, případně speciální dopravní režim, není-li šířka dostatečná. Požadované šířkové parametry pro běžnou tramvajovou trať splňuje v Jablonci pouze Palackého ulice, příznivé je, že téměř v celé své délce, v takovém případě je možné s úspěchem aplikovat mj. i zatravnění kolejí, které vytváří příznivý estetický dojem a snižuje hluk.
Problémem tak zůstává, jak případně propojit kolejemi Palackého ulici a stávající tramvaj do Liberce do jednoho celku, který by znamenal dokonalé propojení jablonecké a liberecké MHD a opodstatnil vůbec vizi tramvajové trati do Mšena.
Nejjednodušší se jeví propojení od Palackého ulice přes Horní náměstí, kolem kina Radnice, dolů k poště a Poštovní ulicí k Lázním, kde již tramvajové koleje nyní jsou.
Takové řešení je naznačeno jako jedna z variant i v článku, na který reaguji. Je vedeno po stávajících ulicích, které sice nejsou široké tolik jako Palackého ulice, ale i bez zásahu do okolních budov tramvaj pojmou, byl by nutný pouze upravený dopravní režim dotčených ulic. Ubyla by tak parkovací místa, plně ale nahraditelná uvolněnou plochou stávající tramvajové smyčky (díky propojení tratí).
To, čemu osobně moc nevěřím, je možnost, že by od Lázní obě tramvajové tratě (od Mšena i od Liberce) prošly kolem hotelu Merkuru na Dolní náměstí a dále na autobusové nádraží, ač z dopravního hlediska vím, že by to bylo ideální s ohledem na přestupy na veškerou další veřejnou dopravu. Pokud k průchodu tramvaje dolním centrem nakonec dojde, přikláním se spíš k možnosti obejít Soukennou ulici a Dolní náměstí dosud volným (až na dům Musilových) severním okrajem „bulváru“ 5. května.
Přesný popis takového řešení by byl příliš dlouhý, domnívám se však, že je reálnější a rozumnější, než držení se trasy, kde donedávna jezdily autobusy. Variantní řešení tramvajové trati do Mšena z autobusového nádraží nejkratší cestou do Smetanovy ulice považuji za nemyslitelné, příliš nákladné a méně výhodné, už jen proto, jak se vyhýbá hornímu centru.
Na závěr malé zamyšlení nad možným financováním - všude ve světě se pro financování podobných projektů sdružují prostředky z různých zdrojů, nejde jen o zdroje městské, krajské, unijní, ale i státní a zdroje kapitálově silných dopravců, za kterými stojí investoři ze západního světa.
Zkušenosti zejména z Německa a Francie ukazují, že za takové podpory mohou být i v menších městech velikosti Jablonce podobné projekty reálné, zvláště uvážíme-li, že je Jablonec n. N. součástí liberecké sídelní aglomerace čítající více jak 150 tisíc obyvatel. Tramvaj do Mšena tak není úplnou sci-fi, časový horizont její realizace ale přesahuje nejen jedno volební období vedení jablonecké radnice, ale minimálně ještě i současné programovací období Evropské unie 2007-2013.
                                                                                                                                       Zdroj: MF dnes

Žádné komentáře
 
Sněhová digitální koulovačka :) <

 

 

NAVRCHOLU.cz