www.jantomes.mistecko.cz

Tyto stránky tu jsou pro výstrahu... Pokračování stránek www.jantomes.estranky.cz

Články z webů...

Telefónica O2 klame zákazníky, tvrdí Sdružení obrany spotřebitelů

Podle telekomunikační společnosti Telefónica 02 znamená 24 měsíců o dva více. V podmínkách společnosti Telefónica O2 je totiž stanoveno, že během doby závazku nelze smlouvu vypovědět a zároveň je stanovena výpovědní lhůta jeden měsíc od 1. dne následujícího měsíce. V praxi to znamená, že se spotřebitel operátorovi O2 „uváže“ například do 2. června, výpověď může dát tedy nejdříve následující den 3. června, avšak smlouva platí dál až do 31. července. Místo 24 měsíců tak musí klient platit za služby, o které již nemá zájem, měsíců 26.

Případem se začalo zabývat Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) poté, co se na něj obrátila spotřebitelka, která uzavřela se společností Telefónica O2 smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací na „24 měsíců“. Celé dva roky řádně plnila svoji povinnost a všechny faktury včas platila. Ke dni uplynutí lhůty 24 měsíců měla v úmyslu smluvní vztah ukončit. Její výpověď však Telefónica O2 neakceptovala vzhledem k ustanovení ve všeobecných obchodních podmínkách O2.

Dle názoru SOS se jedná o nekalou obchodní praktikou ve smyslu § 5 zákona o ochraně spotřebitele, jelikož Telefónica O2 uvádí údaj, který může uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž je užíván. Proto SOS zaslalo společnosti Telefónica O2 výzvu, aby se zdržela protiprávního jednání a při úpravě spotřebitelských smluvních vztahů dbala v souladu s § 43 občanského zákoníku na odstranění všeho, co by mohlo vést ke vzniku sporů.

Nejedná se však o první porušení zákona ze strany Telefónica 02. SOS už v loňském roce upozornilo arbitrážní komisi Rady pro reklamu na klamavou reklamu společnosti Telefónica O2 lákající na víkendové volání zdarma v pevné a mobilní síti. Společnost tehdy neinformovala o tom, že zadarmo je možné volat až po provolání běžných minut v rámci tarifu. Právě nedávno Rada pro reklamu udělila za tuto reklamu společnosti Telefónica O2 pokutu ve výši 200 000 Kč.

 
Sněhová digitální koulovačka :) <

 

 

NAVRCHOLU.cz