www.jantomes.mistecko.cz

Tyto stránky tu jsou pro výstrahu... Pokračování stránek www.jantomes.estranky.cz

Články z webů...

Městská policie & změny 2009

 

Psali o tom skoro všude, až z toho hlava bolela. Poslanecká sněmovna v červnu odhlasovala, že obecní a městské policie by od ledna příštího roku měly přijít o oprávnění měřit rychlost vozidel. Prý často řidiče jenom šikanují a jde jim jen o to, aby naplnily obecní kasu.


Myslí to ale poslanci opravdu tak upřímně? A jaké vlastně mají plány, pokud jde o roli obecní policie při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu? Zkusme se tomu pěkně podívat na zoubek!


"Dobrá práce, pánové"


Poslanci schválili paskvil. Že tuhle větu neslyšíte poprvé? Máte pravdu, a určitě ani ne naposledy. Ale na to, že kvalita zákona o silničním provozu se s každou další novelizací minimálně nezlepšuje, jsme si snad už se skřípěním zubů zvykli, ostatně jsme k tomu měli už sedmnáct příležitosti.


Čtěte také: Budou nás "SLEDOVAT & ŘÍDIT"


Zákon nakonec stejně téměř nikdo z řidičů nečetl, takže to ještě nemusí být tak obrovská tragédie, tedy minimálně do chvíle, kdy dojde k nějakému maléru. Ale že k přijetí nesmyslné úpravy dojde i v tak okrajové věci, jako je měření rychlosti, asi čekal málokdo.

 


O tom, že obecní policie by od ledna 2009 měly podle sněmovnou schváleného návrhu ztratit právo měřit rychlost vozidel, už jsme asi všichni slyšeli. Přitom jsou to teprve dva roky, kdy se tohle právo obecní policie v zákoně výslovně objevilo.


Ale jsou věci opravdu takové, jak se zdají? Nezadělala sněmovna jenom na další nejasnost při výkladu zákona, když schválila ustanovení, že "k měření rychlosti vozidel v silničním provozu je oprávněna policie"? Bohužel asi ano!


Kterak se poslancům nebohých řidičů zželelo


Pokud to totiž vypadá, že sněmovna obecním strážníkům opravdu chtěla vzít právo "šikanovat" nebohé rychle jedoucí řidiče, pak se nabízí legitimní otázka, proč v rámci téhož návrhu stejná sněmovna odhlasovala, že strážníci obecní policie mohou v blokovém řízení pokutovat "porušení pravidel o překročení nejvyšší dovolené rychlosti" (krásná formulace).


Čtěte také: Další změna v pravidlech


To se totiž opravdu stalo. Jinými slovy se zdá, že sněmovna sice naoko strážníkům vzala právo měřit rychlost, ale možnost kasírovat řidiče za rychlou jízdu jim bez jakékoli pochybnosti ponechala. A z toho může být v praxi kámen úrazu!


Nezapomínejme, že podle nedávno vysloveného názoru Nejvyššího správního soudu mohla městská policie měřit rychlost již v minulosti, v době, kdy to zákon výslovně nestanovil, a to na základě pouhého oprávnění odhalovat přestupky. Takový výklad by mohl převážit i do budoucna.


Pokud totiž nadále zůstává výslovně zakotveno právo strážníka pokutovat rychlou jízdu, bylo by celkem logické vykládat zákon tak, že i obecní policie bude po 1 .lednu 2009 nadále oprávněna měřit v rámci odhalování přestupků rychlost vozidel. Jak jinak by totiž strážník mohl rychle jedoucího řidiče pokutovat, pokud by jej nezměřil radarem? Takže sněmovno, co jsi vlastně schválila?


Strážníci zatím jenom posilovali


Posilování pravomocí obecní policie při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu je zřetelným trendem posledních let. Od roku 2003 získali třeba právo usměrňovat provoz, pokutovat řadu dopravních přestupků, zastavovat vozidla nebo nařídit odtah vozidla, pokud tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích.


Čtěte také: Je lepší autobus nebo auto?


K dalšímu rozšíření pravomocí obecních policií došlo od ledna 2006, kdy jejich strážníci získali oprávnění vyzvat řidiče, aby se podrobil vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.


K největšímu posílení kompetencí obecních policií ale došlo až o půl roku později, a to v souvislosti s velkou novelou zákona o silničním provozu a zavedením bodového systému. Strážníci tehdy získali právo požadovat předložení řidičského průkazu a malého techničáku, právo nařídit odtah vozidla se jim dostalo i na případy neoprávněného užití vyhrazeného parkoviště. Výrazně se rozšířilo jejich oprávnění zastavovat vozidla, výslovně jim bylo umožněno měřit rychlost vozidel, získali právo přikázat řidiči, aby setrval s vozidlem na místě až do příjezdu státní policie, pokud je dán důvod k zabránění v odjezdu vozidla.


Čtěte také: Policie - pod 100 000 Kč nehody nevyšetřujeme


Z toho je zřejmé, že chapadla kompetencí obecních policií v silničním provozu sice relativně pomalu, ale jistě narůstají. Ale je to tak správně? A nezlomí náhodou aktuálně projednávaná novela tento trend?


Prozraďme, že ani náhodou (budou moci například volně lustrovat řidiče díky centrálnímu přístupu do registru)...


... víc na AUTOMIXU zítra!

Zdroj:automix.cz

 


reklama
 
Sněhová digitální koulovačka :) <

 

 

NAVRCHOLU.cz