www.jantomes.mistecko.cz

Tyto stránky tu jsou pro výstrahu... Pokračování stránek www.jantomes.estranky.cz

Články z webů...

Cigarety a alkohol: Dívky se vyrovnaly chlapcům

Billboard proti kouření dětí

Autor: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz

 

Praha - Kouření, pití piva ani drogy rozhodně nejsou jen doménou mladých mužů. Podle nejnovějšího průzkumu mezi šestnáctiletými je dívky "dohnaly".

Kuřaček je v této věkové skupině už dokonce víc než kuřáků. Denně kouří 26,8 procent dívek a 24 procent chlapců. Celkově je mezi šestnáctiletými Čechy přesně čtvrtina pravidelných kuřáků, což už je číslo blížící se počtu kuříků mezi dospělými.

Údaje vyplynuly z mezinárodní studie ESPAD 2007. Ta mezi šestnáctiletými studenty středních škol zjišťuje jejich postoje k alkoholu, cigaretám i nelegálním drogám. Loni bylo osloveno téměř čtyři tisíce respondentů v tomto věku.

I zmíněné nelegální drogy jsou u obou pohlaví už užívané téměř stejně. Jedinou výjimkou jsou anabolické steroidy, které více užívají chlapci.

Zkušenost s drogou u mladých Čechů

Droga 2003 2007
Užití nelegální drogy 43,8* 46,0*
Jiná droga než konopná 11,2 10,1
Marihuana nebo hašiš 43,6 45,1
Heroin či jiné opiáty 2,4 2,0
Pervitin nebo amfetaminy 4,2 3,5
LSD či jiné halucinogeny 5,6 5,0
Extáze 8,3 4,6
Halucinogenní houby 7,9 7,4
Sedativa 11,1 9,1
Těkavé látky 9,0 7,0
Anabolické steroidy 1,1 4,3

*Procento oslovených, kteří mají s drogou zkušenost.

Podle psychiatra Ladislava Csémyho, jednoho z autorů české části studie, je roste obliba návykových látek mezi dívkami všude v Evropě. "Vysvětlení? Genderové role se sbližují. Mladá generace dívek se chce chovat stejně, jako se chovají chlapci," říká Csémy.

"Dřív nebylo obvyklé, aby si žena na ulici zapálila. Pro šestnáctileté je to dnes úplně normální," dodává.

Mladí Češi se podle výzkumu stále častěji chovají k alkoholu "rizikově", to znamená, že se opíjejí. Za poslední měsíc se v průměru opilo 24 procent kluků a 17 procent dívek. U dívek vzrostlo číslo od roku 2003 o čtyři procenta.

Marihuana vede, tvrdé drogy jsou na ústupu

Mezi nelegálními drogami mezi mladými Čechy jednoznačně vedou marihuana a hašiš. Jednu z trěchto látek vyzkoušelo 45 procent z nich.

"Velmi nás těší, že klesá počet mladých, kteří mají zkušenost s pervitinem či heroinem a dalšími opiáty," uvedl psychiatr Csémy.

Nejvýznamnější je pokles u extáze. V roce 2003 ji zkusilo 8,3 procenta oslovených, loni jen 4,6 procenta.

Klesl i celkový počet mladých, kteří si jakoukoli nelegální drogu vzali víc než pětkrát, takže ne náhodně - z pětadvaceti na dvaadvacet procent.

Zdroj:aktualně.cz

 

 
Sněhová digitální koulovačka :) <

 

 

NAVRCHOLU.cz