www.jantomes.mistecko.cz

Tyto stránky tu jsou pro výstrahu... Pokračování stránek www.jantomes.estranky.cz

Články z webů...

Barroso představil v Parlamentu plány na ochranu klimatu

Větrná elektrárna ©BELGA/AFP/Aris Messinis

V roce 2020 má pocházet 20% energie z obnovitelných zdrojů

Předseda Evropské Komise José Manuel Barroso vystoupil během krátkého plenárního zasedání v Bruselu v Parlamentu, aby poslancům představil plány udělat z Evropy vedoucí ekonomiku na poli nízkých emisí skleníkových plynů. Do roku 2020 má být třikrát dosažen mezník 20%: snížit emise skleníkových plynů o pětinu, o stejný podíl zvýšit efektivní využívání energie a o další pětinu zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie. Poslanci reagovali celkem pozitivně na návrhy Evropské komise.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso na mimořádném plenárním zasedání představil jednu z nejdůležitějších zákonodárných iniciativ Evropské komise v roce 2008. O balíčku nových zákonů bude Evropský parlament společně rozhodovat s Radou ministrů. Jedná se o soubor opatření, která si kladou za cíl do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů o 20 % oproti úrovni z roku 1990, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energií v celkové spotřebě v EU na 20 % a zvýšit energetickou účinnost v Evropě o 20 %.
 
Podle Evropské komise by náklady na provádění těchto legislativních opatření neměly přesáhnout 0,5 % HDP, což představuje tři eura týdně na každého občana Unie. Kdyby se nedělalo nic, pak by taková nečinnost mohla vyjít každého občana až na 30 eur týdně navíc. „Místo nákladů bychom měli hovořit spíše o zisku”, uvedl v této souvislosti předseda Komise Barroso.
 
Evropská komise plánuje proto celkově přehodnotit způsob, jakým se současných 27 členských zemí zabývá změnou klimatu.
 
Konkrétně se jedná o tyto priority:
 
Rozšíření a posílení systému obchodování s emisemi (ETS)
 
Tento návrh je základním prvkem evropské strategie na snížení emisí skleníkových plynů. ETS je systémem, v jehož rámci je určitý počet povolenek pro emise skleníkových plynů poskytován či prodáván největším znečišťovatelům.
 
Posílit podíl obnovitelných zdrojů energie
 
Současný podíl obnovitelných zdrojů se pohybuje okolo 8,5% celkové spotřeby. Tento podíl by se měl během příštích dvanácti let zvýšit o 11,5%, tj. více než dvojnásobek.
 
Biopaliva:
 
Cílem Evropské komise je zvýšit podíl biopaliv v evropském dopravním sektoru na 10% do roku 2020,
 
Zachycování a skladování uhlíku:
 
Tento návrh by měl přispět ke snížení vysokého podílu emisí CO2 a měl by také podnítit rozvoj nových technologií „čistého uhlí”. Místo emise CO2 do ovzduší předpokládá skladování skleníkových plnyů v zemi.
 
Podrobnější informace nejdete v tiskové zprávě na toto téma.
 
 

OdkazOdkaz: 20080121STO19278

 
Sněhová digitální koulovačka :) <

 

 

NAVRCHOLU.cz