www.jantomes.mistecko.cz

Tyto stránky tu jsou pro výstrahu... Pokračování stránek www.jantomes.estranky.cz

Citáty a moudra

citáty o lásce

citáty

"Miluj se, ale nezamiluj se." :)

Láska je hnutí,které nutí,dva blázny do blbnutí

Milujeme ty, co nás odmítají, odmítáme ty, co nás milují.

Nevěř tomu, kdo říká "Miluji Tě, ale tomu, kdo v slzách říká: Miluj mě!

Láska vychází z touhy lidské bytosti být jiné bytosti nenahraditelnou i za předpokladu, že vše na tomto světě je nahraditelné

Láska je životem ženy a epizodou v životě muže.

Lehko se dáme oklamat tím, co milujeme

Lépe být smutný s láskou než veselý bez ní

Láska je líbezný květ, ale je třeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propasti.

Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní

Srdce vždy kráčí po cestě, z níž nás rozum zrazuje

Zamilovaní nemohou posuzovat krásu.

Moudře milovat bude jen ten, kdo pozná sám sebe, ten jen každičké dílo vykonává podle svých sil.

Vybral jsem si; není již mým cílem hledat, co by se mi líbilo, nýbrž líbit se tomu, koho jsem si vybral

Velká láska nepředpokládá nic více než milovat člověka takového, jakým je

Člověk není nikdy žárlivější, než když sám začíná v lásce ochabovat. Pak už nevěří tomu druhému, protože cítí, jak málo se dá věřit jemu samému

Abys byl milován, miluj!

Když milujeme, není nic lepšího dávat než pořád dávat, život, myšlenky, tělo, všechno, co člověk má. A cítit, že dávám, a všechno vsadit na to, abych mohl dávat stále víc

Milovat a být rozumný nemůže ani bůh

Kdo už nemiluje a už nechybuje, ten ať se dá pochovat

Zamilovaní jsou vždy rychlejší než hodiny

Láska tíhne k tělu, přátelství k duši

Jestliže někdo v životě poznal i sto žen, vůbec nemusel poznat lásku.

Láska jsou dveře, jimiž můžete opustit čas

Milovat znamená ve štěstí druhého nacházet štěstí vlastní.-Leibnitz-

Jediný rozdíl mezi rozmarem a věčnou láskou je, že rozmar trvá o něco déle.-Oscar Wilde-

Jediným lékem proti bacilu lásky je sérum ze ženatého člověka.

Zdařilý kompliment je šaramantní zveličení malé přednosti

Je několik dobrých prostředků proti pokušení, ale nejjistější je zbabělost

Láska je kouzelná. I když jsi sám kouzelník, nikdy nepochopíš její kouzla

Teprve když jsme našli lásku, víme co nám v životě chybělo

Oč bývá těžší přístup k lásce, tím prudší oheň vždy vdechuje syn Venušin milenci

Láska by měla být něžnou hrou citů, nikoliv násilným používáním těl.

Nehledej krásu, ta srdce nemá. Hledej srdce, krása přijde sama.

Nehraj falešně s druhým ani se sebou. Pozoruj se, vyjádři se. Jen v upřímné důvěře se můžete spojit. Ponecháš-li si tajemství, nemůžeš milovat

Milostnou strategii ovládá jenom ten, kdo není zamilován

Co je svět světem, nikdy žádná žena neuškrtila muže, když se jí vyznal, že ji miluje

Jenom když obětujeme hlavu, dobudeme srdce

Miluji, můj ubohý příteli - a svět má náhle smysl, život má náhle smysl, i smrt bude míti smysl

Když něco nenávidím, ochuzuji se o něco, když miluji, jsem bohatší o to, co miluji

Vady svých lásek vidíme až po vystřízlivění

Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu

Člověk, zamilovaný sám do sebe, má tu výhodu, že má málo soků

Krása je pomíjivá, hloupost věčná.

Dlouhá nepřítomnost lásku zničí, krátké přestávky ji posílí

Pokud se náhodou někomu líbíte, bude to tím, že mu připomínáte někoho jiného

Milovat, jenom milovat, to je slepá ulička! Člověk má ještě vyšší povinnosti než jen milovat. Možná je to také láska, ale jak rozdílná od jiných

Když už se konečně odhodláte poslat milostný dopis, zdrží se natolik, že ze sebe dřív uděláte šaška osobně

Je třeba dokázat skutky to, čemu věříš srdcem

Zákon lásky: pampeliška od milého je vždycky víc než orchidej od kamarádky.

Láska je vždy krásná, i když je nešťastná. Naučí vás chápat jiné

Tvé mlčení je poušť, v níž bloudím, každá tvá řádka nenapsaná je kronikou mého trápení.

Každá žena má slabost na pitomce, poněvadž si myslí, že zpitoměli z lásky k ní

Žárlivost je nedostatek úcty k osobě, kterou milujeme

Ti, co jsou spokojeni sami se sebou, mají špatný vkus

Říká se, že láska je slepá, ale já jsem se setkal s velkým množstvím zamilovaných dvojic, které kolem sebe viděly dvojnásob více, než jsem byl schopen vidět já

Není zamilovaný, kdo nemiluje navždy

V očích milující ženy je i hlupák filosofem

Kašel, kouř a lásku lze zakrýt velmi těžko

Milovat, znamená promíjet

Ze všeho, co je věčné, je láska nejkratší

Proti lásce na první pohled pomůže jen druhý pohled.

Platonická láska: doba mezi vzájemným seznámením a prvním polibkem.

Kdykoli jsem odolal pokušení, bylo to krásné, ale když jsem mu podlehl, bylo to stokrát krásnější.

Vybíravost je schopnost odolat pokušení v naději, že později přijde něco lepšího

Láska je založená na silném přecenění rozdílu mezi jednou osobou a všemi ostatními

Jak věčně jednotvárná a neměnná jsou slova lásky - a jak bohatá je naproti tomu stupnice nadávek!

Láska je jako slza. Rodí se v očích a padá k srdci.

Příroda dala člověku rozum, aby se bránil lásce a srdce, aby se jí neubránil.

Láska je jen popel na řasách.

Kapka lásky je víc než oceán rozumu.

"Láska je jako popel, ikdyž dohoří, může ještě chvíli hřát ve vzpomínkách."

"Neplač protože to skončilo, buď rád, že se to stalo."

"Jsme-li vzdáleni toho, koho milujeme, ovládáme se zdánlivě bezpečněji, čím mocnější je naše láska, ježto všechnu sílu vášně, která se dříve vybíjela navenek, obracíme do svých niter. Ale jak brzy, jak rychle jsme vytrhováni z tohoto bludu, když se pojednou před našima očima ve vší své nezbytnosti opět objeví ten, o kom jsme se domnívali, že se ho dovedeme zříci."

"K tomu abychom se zamilovali nám stačí jediný pohled. K tomu abychom zapomněli nám však někdy nestačí celý život."

O polibku: "Nic nepodporuje vzplanutí lásky tak, jako polibek, neboť nevede k ukojení a vyvolává sladké naděje."

"Když lásku máš nic a nikoho nevnímáš..."

"Nevěř vždy tomu,kdo se ti do očí dívá!!i v krásných ičích totiž faleš se skrývá!"

"Láska je jako loď...buď šťastně dopluje a nebo ztroskotá..."

"Těžko je kameni jenž pod vodou pluje, těžko je tomu, kdo se zamiluje."

"Je lehké říci, mám tě rád, to dokáže i dítě. Je ale těžší milovat a říci, vážím si tě."

"Láska,5 písmenek..a co všchno s náma zmůže..Někdo si ji prožije podle svých představ,někdo bohužel ne Každý ji vnímá jinak..!

"Málo lidí žije, většina jen existuje a jen málo kdo miluje"

"Milovat, ale nebýt milován je jako plahočit se v pustině ze které je složitý únik.

"Nemilovat je putovat v nicotě ze které žádný únik není..."

"Sex bez lásky je jako muzika bez tonu."

"Láska je dostupná každým, ale přátelství je zkouška srdce."

"Svět je jeden velký otazník, jehož tečkou je láska."

"Jen tři slova v srdci mej MILUJ, TRP a ODPOUSTEJ!!!"

"Není vítěz ten kdo zvítězil, ale ten kdo miloval zrazen byl a přece odpustil"

Když uhasne svíčka nic to není.
Když uhasne láska, vždy se něco změní =
plamínek dohoří, jiskra už není.
Proč se to stalo, proč se to mění?

"Než být pochopen,raději pochopit.Než být milován,raději milovat."

"Byli jsme dva a měli jen jedno srdce...."

"Láska je "dřina"...."

"Krásné věci jsou nesnadné!!"

"Žít a milovat....................a PROČ??!"

"Toužit po lásce ještě neznamená milovat!!"

"Láska je ze všech vášní nejsilnější,neboť útočí současně na hlavu,srdce a tělo!!"

"Pták může milovat rybu,ale kde budou žít...?!

"Člověk ma-li se stát básníkem,musí být zamilován,nebo nešťasten....."

"První láska krásná je,kdo v ní věří blázen je....."

"Láska je divné šimrání u srdce,které nejde podrbat........"

"Láska a alkohol jsou dvě možnosti,jedna trhá srdce druhá vnitřnosti..."

"Šťastný je kdo miluje,šťastnější kdo miloval,nejšťastnější kdo lásku nepoznal!!"

Shoří dům a zbyde jen popel,myslela jsem,že to platí o všem,o rodinách,přátelích,pocitech,ale teď vím,že když je láska opravdová a dvěma lidem je souzeno být spolu,nic je nerozdělí.......=domy hoří,lidé umřou,ale opravdová láska je věčná.......!!!

"Láska je jako příklad z matematiky.Sčítáš,odčítáš dělíš,ale nakonec stejně zjistíš že si udělal chybu.Chceš ji opravit ale nejde to protože zvoní!"

"Lásku nepoznáš v okamžiku,kdy najdeš dokonalého člověka,ale v okamžiku,kdy ho jako takového začneš vidět!"

"Láska je nansytná. Dosáhne štěstí a chce ráj.

"Mé srdce Tvé srdce prosí, ať ho Tvé srdce v srdci nosí."

"Tak jako řádky bez písmnen, tak jako zatoulaný sen, tak jako touha zlomená, tak jako láska bez jména, tak jako slunce bez nebe, tak já se cítím bez Tebe."

"Největším břemenem na světě je bytost, kterou jsme přestali milovat". (Sheridan)

"Pokud ti, kteří milovali zapomenou na něžnost, smrti zůstane jen málo, co by jim vzala."

"Na lásku není jiný lék než ještě víc lásky."

"Láska může umřít na pravdu, přátelství na lež."

"Hluboko v srdci ženy je uložena studna lásky, kterou žádná zima nedokáže pokrýt ledem."

"V mládí ztrácíme rozum kvůli lásce, později ztrácíme lásku kvůli rozumu."

"Miluji svět, protože mi dal Tebe. Miluji Tebe, protože jsi můj svět."

"Je krásné mít někoho rád, však ještě krásnější ho nikdy nezklamat."

"Poslední stisk ruky, úsměv na rozloučení a nebo slzy? Možná, snad..."

"Milovat dovede kdekdo, žít pro lásku málokdo."

"Chci žít i přes zklamání, které jsem v životě prožila a dokázat tomu, kdo mě zklamal, že život patří zklamaným a ne těm, co nás klamou."

"Největší umění na světě je naučit se milovat život a milovat ho také tehdy, když se nám zdá být nesmyslný, neboť život je vše."

"Jsme dva na všechno. Na lásku, na život, na boj i na hodiny štěstí. Vždy dva TY a JÁ."

"Muž a žena, to jsou dvě noty, bez nich struny lidské duše nedávají správný akord."

"Milovat neznamená jen mít rád, milovat je věřit a pravdu znát,
milovat je odpustit a znovu podat ruce, milovat je rozdělit duši i srdce."

"Když nemáš to. co miluješ, miluj to, co máš."

Miluji Tě ne proto, že Tě potřebuji, ale potřebuji Tě, proto, že Tě miluji.

Je zvláštní, jak křivolaké cestičky někdy volíme, jen abychom neukázali, co cítíme.

Ptají-li se milenci, jak dlouho bude jejich láska trvat, není to proto, že by chtěli včas odejít, ale proto, aby slyšely, že nebudou muset odejít nikdy.

Naše heslo je a bude, milovat se vždy a všude :-)

Nikdo nesetře slzy tak dobře jako ten, kdo je způsobil.

Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, které nám vzaly dech.

Vykročili jsme dva: Ty a já. Vyšli jsme do davu lásky a do svých srdcí jsme jako na hrob vytesali naše jména

"Nikdy neopouštěj někoho koho miluješ pro někoho ,kdo se ti líbí,protože ten kdo se ti líbí tě opustí pro toho koho miluje..."

"Velká láska se rodí z velkého poznání toho, co milujeme. Co nepoznáš, to nemůžeš milovat, leda chudě. -Leonado da Vinci-

"Teprve když jsem poznali lásku, zjistili jsme, co jsem v životě postrádali."

"Málo miluje ten, kdo ještě slovy umí říct, jak velice miluje."

"Kdo věrně miluje, těžko zapomíná. Lásku, kterou prožil nenahradí žádná jiná."

"Čas vyhojí i velké rány, ale jizvy zůstanou..."

"Lidské ji milovat, ale lidské je i odpouštět."

"Nejsme svobodni milovat, co chceme."

"Neztrácej čas pro někoho kdo ho nechce trávit s tebou"

"Láska je dcerou iluze a matkou deziluze"

"Nikdy neříkej že nemužeš,když nechceš.Protože až jednou příjdou dny kdy budeš chtít,tak nebudeš moci"

"Každý nosí v hloubi sebe jakoby malý hřbitov těch které miloval."

V každé holce je touha po princi, který by se kvůli ní vzepřel celému světu. A minimálně jednou za život, pro tu holku, na které mu záleží, by to měl každý kluk udělat.

"Láska je jako delfín,který se houpe v nekonečném lesku tvých očí.Tak je nezavírej,protože se říka,že delfíni ve tmě umírají."

"Ptá se láska přátelství. Co tu děláš, když jsem tu já? A přátelství jen tiše odpoví: Jsem tu abych utíralo slzy, které ty způsobíš."

,,Když přijde příležitost, člověk by se jí měl chytit a nepustit.Když však přijde láska, člověk by měl vědět kdy jí nechat jít dál."

,,Na lásce je nejkrásnější začátek, proto si ho každý rád zopakuje."

,,Není pět nebo šest divů světa, je jen jeden. Láska."

,, Naše láska je jako mrholivý déšť, který se snáší jemně - ale rozvodní řeku."

,,Láska je jako sněhová vločka. Když si myslíš, že ji pevně držíš, roztaje..."

Mít někoho rád a nesmět mu polibek dát, je jako u studánky stát a žízní umírat...

Jsi má radost, jsi můj trest, jsi můj šrám v srdci, který nejde smést. Jsi mým tělem, jsi mou duší, jsi noční můra, co mi spánek ruší. Jsi mým trestem, jsi mým hříchem, jsi rajská hudba, co se nese tichem. Jsi má touha, jsi má víra, jsi dlaň, co hruď mi svírá. Jsi má bolest, jsi má naděje, jsi štěstí, co se možná usměje. Jsi má noc a jsi můj den, jsi má cesta, jsi můj sen. Jsi vše, co smysl má, já jsem Ty a Ty jsi já.

ok

Život je boj. A mi se musíme naučit bojovat a né v něm jenom žít...

                                                                                                                            Ja

- Skutečnost, že nás někdo miluje, nás málo uspokojuje. To, co nás činí vskutku šťastnými je, že my můžeme někoho milovat. PAUL CLAUDEL

- Neříkej že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dnové, kdy to bude daleko horší: budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci. JAN WERICH

- Přejít ze sna do skutečnosti není tak těžké, je to jedna dvě a člověk se okamžitě přizpůsobí. Těžké je rozhodnout se opustit sen a vstoupit do skutečnosti. Vyžaduje to úžasnou sílu vůle a je to tím těžší, čím víc narostl sen. JEAN DUTOURD

- Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl. AUGUSTE RODIN

- Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu. RICHARD ALDINGTON

- Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. ALBERT EINSTEIN

- Polibek je krásný vynález přírody, jak zastavit řeč, když už jsou slova zbytečná. INGRID BERGMANOVÁ

„Krutost má lidské srdce a závist lidskou tvář. Hrůza se v člověka vtělila a přidala tajemství zář.“

„Pomocnou ruku najdeš pouze na konci svého ramene, žádný člověk tak docela nevěří ostatním lidem.“

„Už jsem se naučili létat vzduchem jako ptáci, plavat pod vodou jako ryby a teď bychom se měli naučit žít jako lidé.“

„Trpaslík vidí dále než obr, stojí- li na ramenou obra.“

“Jenom bláznovi se zdá život majetkem. Rozumnému je lhostejno, zda život, nebo smrt.” Hegesios

“Je slabostí podléhat protivenství, bláznovstvím je však poskytovat jim další potravy…Jako neporušuji zákony proti zlodějům, když si z domova odnesu vlastní majetek nebo když si uříznu vlastní měšec, ani zákony proti žhářům, když si zapálím vlastní les, tak také nejsem povinen řídit se zákony proti vrahům.”
M. de Montaigne

“Život je majetek, který má cenu jedině tehdy, když si ho nevážíme. Není nic vznešenějšího, než že ho můžeme vznešeně odhodit.”
H. von Kleist (odhodil svůj život ve 34 letech)

Milujeme ty, kteří nás odmítají, odmítáme ty , kteří nás milují.

Nabízet přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako podávat chleba tomuá, kdo umírá žízní.

Láska je slovo, sex je hra, zapomenna slovo, hraj hru

Láska je jako koráb na rozbouřeném moři.

Láska je jako velký strom a když ho jednou nařízneš, nemáš šanci vrátit ho zpět. Tak si ho važ

Láska je návod ke krásnému vzhledu zevnitř i z venčí

Neplač protože to zkončilo, bud rád, že se to vůbec stalo

Srdce je orgán, který v těle necítíme,ale když nám ho někdo raní, bolí ze všech nejvíc!!

Mnohem lepší je žít bez štěstí než be lásky..

 
Sněhová digitální koulovačka :) <

 

 

NAVRCHOLU.cz